Actueel

CO2-Prestatieladder

Omdat duurzaamheid en zorg voor een leefbaar milieu – voor nu en de toekomst – steeds belangrijker wordt;
zijn wij gecertificeerd voor de ‘CO2 prestatieladder’ niveau 5; volgens de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

CO2-prestatieladder
De CO2-prestatieladder is een instrument om organisaties te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2-emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van reductie-initiatieven.

Huidige situatie
Duurzaamheid staat uiteraard bij ons hoog in het vaandel!
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van veiligheid, milieu, energiebesparing en duurzaamheid. Een gunstige brandstofgebruik en een lage CO2-uitstoot zijn twee belangrijke criteria.

Op de dagelijkse werkvloer waren we al bewust met CO2-reductie bezig. Zo passen onze medewerkers o.a. ‘Het Nieuwe Rijden’  en ‘Het Nieuwe Draaien’ toe.

In 2020 hebben we besloten 2019 als nieuw referentiejaar neer te zetten; i.v.m. een gewijzigd beleid betreft het inzicht.

Onze implementatie m.b.t. de invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

A: Inzicht
De CO2-prestatieladder biedt ons praktische handvatten om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht, welke wij 2x per jaar updaten. Jaarlijks volgen er twee voortgangsrapportages.

2019 (= referentiejaar)*
3.A.1 Emissie-inventaris 2019 (footprint)

*Business Travel niet van toepassing

2020
3.A.1 Emissie-inventaris 1e helft 2020 (footprint)

3.A.1 Emissie-inventaris 2e helft 2020 (footprint)

3.A.1 Emissie-inventaris 2020 (footprint)

2021

3.A.1 Emissie-inventaris 1e helft 2021

3.A.1 Emissie-inventaris 2e helft 2021

3.A.1 Emissie-inventaris 2021

2022

3.A.1 Emissie-inventaris 1e helft 2022

3.A.1 Emissie-inventaris 2022

2023

3.A.1 Emissie-inventaris 1e helft 2023

3.A.1 Emissie-inventaris 2023

B: Reductie
Wij hebben ons als doelstelling gesteld om in 2025 14% op scope 1 en 4% op scope 2 van de CO2-emissie te reduceren; met 2019 als referentiejaar. Om deze doelstelling te behalen, hebben wij reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden vervolgens ieder half jaar intern beoordeeld op hun effectiviteit.

3.B.1 (sub) Doelstellingen Wouters BV 2019 -2025

Actieplan 2019 -2025 (SCOPE I, II, III), excl. voortgang

3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2019 – 2021

2020
3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2016 – 2021 incl. scope 3 2019 – 2025 Q1-2 2020

3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2019 – 2025 incl. scope 3 Q3-4 2020

3.C.1 Voortgangsrapportage 2020, incl scope 3

2021

3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2019 – 2025 Q1-2 2021

3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2019 – 2025 Q3-4 2021

3.C.1 Voortgangsrapportage 2021

2022

3.C.1 Voortgangsrapportage Q1-2 2022

3.C.1 Voortgangsrapportage 2022

2023

3.C.1 Voortgangsrapportage Q1-2 2023

3.C.1 Voortgangsrapportage 2023

C: Transparantie
Om betrokkenheid te creëren binnen en buiten ons bedrijf vinden we het noodzakelijk om intern en extern te communiceren over onze initiatieven en resultaten, om vervolgens gezamenlijk na te denken over het vervolgbeleid van onze CO2-reductie.

3.C.2 CO2 Communicatieplan 2019-2025

Projecten met ‘Gunningsvoordeel’

D: Participatie
Om gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen en kennis – in samenwerking met anderen en gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen – zijn wij aangesloten bij verschillende keteninitiatieven.

3.D.1 Deelname keteninitiatieven

CO2 besparen doen we samen! Ideeën of suggesties zijn meer dan welkom.
U kunt via ons contactformulier reageren.

* Conform het handboek CO2 prestatieladder 3.1, uitgave 2020

Paragraaf

CO2-Prestatieladder

Nieuws archief