Inzaaien tuinen, parken en taluds

Wij zijn gespecialiseerd in het in- en doorzaaien van bermen, parken, taluds, velden en tuinen.

Vooraf wordt de grond zaaiklaar gemaakt door de gewenste grondbewerking toe te passen.

Indien het zaaibed storend materiaal bevat (bijv. grond met graszode;) bewerken we de grond met een overtopfrees. Deze frees zorgt ervoor dat de gefreesde aarde tegen een zeef geworpen wordt. Hierdoor worden gras- en plantenresten gescheiden van de fijn verkruimelde grond, die zo een afdeklaag vormt over deze grove delen.

Vervolgens wordt de grond met een gras en/of bloemenmengsel – naar uw keuze – ingezaaid
om het perfecte resultaat te behalen.

Wij beschikken over zaaicombinaties – bestaande uit een compacte trekker, frees, kilverbak en zaaimachine –
om het mooiste resultaat te behalen!

Voor het inzaaien van taluds maken we gebruik van ons zelfontwikkelde zaaimachine aan een mini-arm. Deze combinatie neemt veel handwerk uit handen, met een mooi resultaat door zaaibedvoorbereiding met geintergreerde frees!

Tevens beschikken wij over een zelfontwikkelde zaaimachine voor aan de kraan. Hiermee kunnen we afgewerkte taluds en bermen door dezelfde machine inzaaien. In combinatie met een verlengde giek hebben we een groot bereik.

Onze Herderarm met rotorkopeg-zaaimachine – inzetbaar voor taluds – maakt van diverse grondsoorten een mooi zaaibed. Dit is van belang voor een prachtig eindresultaat.

ordelman7 ordelman5 ordelman4
 Kilveren &  inzaaien Het resultaat…
met compacte  trekker  
ron 201505233 20130702_112408
Inzaaien met de kraan  Inzaaien met de rotor-kopeg-zaaimachine Opkomend gras

201505215

Video ‘Inzaaien met rotor-kopegzaaimachine’

Video
‘Inzaaien met mini-arm’.

Video
‘Taluds inzaaien met Herderarm’.

 Bloemenmengsel lees hier
 
 
Nieuws archief