Bloemrijke bermen, taluds & velden

Om de inheemse Flora & Fauna in stand te houden en te bevorderen, zijn wij gespecialiseerd in het zaaien van diverse bloemmengsels. Bloemmengsels worden steeds vaker gebruikt. De mengsels kleuren niet alleen het landschap prachtig, maar hebben ook een zeer sterke aantrekkingskracht op insecten o.a. bijen en vlinders. Hierom worden de mengsels ook ingezet om o.a. de eikenprocessierups natuurlijk te bestrijden. De bloemen en kruiden trekken insecten en vogels aan (o.a. de sluipwesp) die de eitjes en de eikenprocessierups foerageren.

Wij beschikken over de perfecte zaaicombinaties – bestaande uit een compacte trekker, frees, kilverbak en zaaimachine – om het mooiste resultaat te behalen! Ook hebben wij een frees- en inzaaicombinatie ontwikkeld aan de herderarm; waardoor het frezen en inzaaien van taluds in één werkgang wordt uitgevoerd (zie hieronder).

 
 Frezen en inzaaien  in één werkgang  Video  
       
 
  Bloemenberm    
       

Nieuws archief