Bermonderhoud

U bent hiervoor bij ons op het juiste adres. Wij gebruiken hiervoor een trekker met Herderarm, compact trekkers en kranen.

Deze wordt ingezet bij:

  • Het maaien van gras langs de berm.
  • Riet en andere vegetaties direct met de maaikorf op de kant te leggen zodat de sloot in één keer schoon wordt.
  • Het gemaaide gras van taluds op te harken.
  • Het gemaaide gras persen en wikkelen tot vaste ronde balen; ook op een slecht draagkrachtige grond!

De herderarm is voorzien van een camarasysteem, waardoor de (kwetsbare) natuur direct zichtbaar is, zodat we deze optimaal kunnen beschermen (lees hier).

Onze werkzaamheden rondom biodiversiteit van bermen in beeld; bekijk hier

 Trekker met maaikorf  Maaikorven (video) Compact trekker met maaiarm  Harken van het gemaaide gras (video) 
Nieuws archief