Bermonderhoud

U bent hiervoor bij ons op het juiste adres. Wij gebruiken hiervoor een trekker met Herderarm, compact trekkers en kranen.

Deze wordt ingezet bij:

  • Het maaien van gras langs de berm.
  • Riet en andere vegetaties direct met de maaikorf op de kant te leggen zodat de sloot in één keer schoon wordt.
  • Het gemaaide gras van taluds op te harken.
  • Het gemaaide gras persen en wikkelen tot vaste ronde balen; ook op een slecht draagkrachtige grond!

De herderarm is voorzien van een camarasysteem, waardoor de (kwetsbare) natuur direct zichtbaar is, zodat we deze optimaal kunnen beschermen (lees hier).

20130515_104954
 Trekker met maaikorf  Maaikorven (video) Compact trekker met maaiarm  Harken van het gemaaide gras (video) 
Nieuws archief