CO2-Prestatieladder

Omdat duurzaamheid en zorg voor een leefbaar milieu – voor nu en de toekomst – steeds belangrijker wordt;
zijn wij december 2017 gecertificeerd voor de ‘CO2 prestatieladder’ (niveau 5); volgens de
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), met ambitieniveau 5.

CO2-prestatieladder
De CO2-prestatieladder is een instrument om organisaties te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2-emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van reductie-initiatieven.

Huidige situatie
Duurzaamheid staat uiteraard bij ons hoog in het vaandel!
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van veiligheid, milieu, energiebesparing en duurzaamheid. Een gunstige brandstofgebruik en een lage CO2-uitstoot zijn twee belangrijke criteria.

Op de dagelijkse werkvloer waren we al bewust met CO2-reductie bezig. Zo passen onze medewerkers o.a.
‘Het nieuwe rijden’ toe; een efficiënte en energiebewuste rijgedrag. Maar ook voeren we werkzaamheden in één werkgang uit om de CO2-uitstoot op projecten gericht te reduceren, bijv. het maaien en opzuigen van bermgewas (lees hier)

Onze implementatie m.b.t. de invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

A: Inzicht
De CO2-prestatieladder biedt ons praktische handvatten om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht, welke wij 2x per jaar updaten. Jaarlijks volgt er één voortgangsrapportage.

2016*
3.A.1 Emissie-inventaris 2016 (footprint) Wouters BV

2017*
3.A.1 Emissie-inventarisatie 1e helft 2017 (footprint) Wouters BV
3.A.1 Emissie-inventarisatie 2e helft 2017 (footprint) Wouters BV
3.A.1 Emissie-inventarisatie 2017 (footprint) Wouters BV
3.C.1 Voortgangsrapportage 2017

2018*
3.A.1 Emissie-inventaris 1e helft 2018 (footprint) Wouters BV
3.A.1 Emissie-inventaris 2e helft 2018 (footprint) Wouters BV
3.A.1 Emissie-inventaris 2018 (footprint) Wouters BV
3.C.1 Voortgangsrapportage 2018

2019*
3.A.1 Emissie-inventaris 1e helft 2019 (footprint) Wouters BV
3.A.1 Emissie-inventaris 2e helft 2019 (footprint) Wouters BV
3.A.1 Emissie-inventaris 2019 (footprint) Wouters BV
3.C.1 Voortgangsrapportage 2019

*Business Travel niet van toepassing

2020
3.A.1 Emissie-inventaris 1e helft 2020 (footprint) Wouters BV

B: Reductie
Wij hebben ons als doelstelling gesteld om in 2021 4% op scope 1 en 4% op scope 2 van de CO2-emissie te reduceren; met 2016 als referentiejaar. Om deze doelstelling te behalen, hebben wij reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden vervolgens ieder half jaar intern beoordeeld op hun effectiviteit.

3.B.1 (sub) doelstellingen Wouters BV 2016 -2021

2017
3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2016 – 2021 Wouters BV Q3-4 2017

2018
3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2016 – 2021 Wouters BV Q1-2 2018
3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2016 – 2021 Wouters BV Q1-4 2018

2019
3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2016 – 2021 Wouters BV Q1-2 2019
3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2016 – 2021 Wouters BV Q3-4 2019

2020
3.C.1 – 4.B.2 Reductieplan + voortgang 2016 – 2021 incl. scope 3 2019 – 2025 Wouters BV Q1-2 2020

C: Transparantie
Om betrokkenheid te creëren binnen en buiten ons bedrijf vinden we het noodzakelijk om intern en extern te communiceren over onze initiatieven en resultaten, om vervolgens gezamenlijk na te denken over het vervolgbeleid van onze CO2-reductie.

3.C.2 CO2 Communicatieplan 2017 Wouters BV
Projecten met ‘Gunningsvoordeel’

D: Participatie
Om gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen en kennis – in samenwerking met anderen en gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen – zijn wij aangesloten bij verschillende keteninitiatieven.

3.D.1 Deelname keteninitiatieven

CO2 besparen doen we samen! Ideeën of suggesties zijn meer dan welkom.
U kunt via ons contactformulier reageren.

* Conform het handboek CO2 prestatieladder 3.0, uitgave juni 2015

Nieuws archief