Gestart met het maaiseizoen!

Juni 2017
Om de veiligheid rondom de wegen te waarborgen, worden de wegbermen tweemaal per jaar gemaaid.

Nadat we in mei de veiligheidsronde (maaien van opgegroeid gras dat het zicht van verkeerdeelnemers belemmert) hebben afgerond, zijn wij gestart met het maaien van bermen en taluds. Wij dragen zorg voor het gebied Wormerland. Voor deze werkzaamheden zetten wij onze trekker met Herderarm in, met daarachter de grasopvangwagen. Het gemaaide gras wordt direct in de wagen gespoten. Gezien het maaien en opzuigen in één werkgang gebeurt; draagt dit bij aan een duurzame toekomst.

Flora & Fauna
Wij zijn actief betrokken om de biodiversiteit (Flora & Fauna) binnen ons werkgebied te behouden en/of te verbeteren. Tijdens de maaiwerkzaamheden zijn wij uiterst alert op de bijzondere groei van planten en bloemen (o.a. de beschermde rietorchis). Onze werkwijze is er op gericht om de grote verscheidenheid aan Flora & Fauna te borgen zodat deze zich ongestoord verder kunnen ontwikkelen. Onze mederwerkers hebben de passende opleiding Flora & Fauna gevolgd.
Naar: ‘Bermonderhoud’.

IMG-20160529-WA0007 201506274 201506275
Nieuws archief