De najaarsschouw in aantocht!

Oktober 2023
De jaarlijkse schouw van de watergangen zal vanaf de 3e maandag van oktober plaatsvinden.

Het hoogheemraadschap controleert of de sloten vrij zijn van riet, biezen, flap en kroos. Ze gaan
na of de slootkanten zijn gemaaid, of alle kunstwerken (zoals bruggen, duikers, inlaten) zijn schoongemaakt
en in goede staat verkeren en of er geen bomen, planten of takken over de sloot hangen.

Wij kunnen de sloten voor u schoonmaken en hebben de mogelijkheid verschillende machines hiervoor in te zetten, namelijk:

  • Onze amfibievoertuigen: Truxor en Mastertrack
  • Kraan met maaikorf
  • Trekker met maaikorf

Naar: ‘Onderhoud natuuroevers & watergangen’.

IMG-20130915-WA0004
 Amfibievoertuig  Kraan met maaikorf  Trekker met maaikorf Het resultaat….
       

* * * Actief in Flora & Fauna * * *

Zomer 2023
Wij zijn actief betrokken om de biodiversiteit (Flora & Fauna) binnen ons werkgebied te behouden en te verbeteren.

Zaaien bloemmengsels
Om de inheemse Flora & Fauna in stand te houden en te bevorderen, zijn wij gespecialiseerd in het zaaien van diverse bloemmengsels. Bloemmengsels worden steeds vaker gebruikt. De mengsels kleuren niet alleen het landschap prachtig, maar hebben ook een zeer sterke aantrekkingskracht op insecten o.a. bijen en vlinders. Hierom worden de mengsels ook ingezet om o.a. de eikenprocessierups natuurlijk te bestrijden. De bloemen en kruiden trekken insecten en vogels aan (o.a. de sluipwesp) die de eitjes en de eikenprocessierups foerageren.

Wij beschikken over de perfecte zaaicombinaties – bestaande uit een compacte trekker, frees, kilverbak en zaaimachine – om het mooiste resultaat te behalen!

Maaiwerkzaamheden
Het maaiseizoen van de bermen is weer van start gegaan; bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn wij alert op de bijzondere groei van planten en bloemen (o.a. de beschermde rietorchis). Onze werkwijze is er op gericht om de grote verscheidenheid aan Flora & Fauna te borgen zodat deze zich ongestoord verder kunnen ontwikkelen.

Omdat het voor onze machinisten steeds lastiger werd de zomerschouw uit te voeren door de Flora & Fauna in de berm te beschermen – het riet en gras blijven namelijk staan, waardoor het zicht verdwijnt – hebben wij hiervoor speciaal materiaal ontwikkeld, uitgerust met camarasysteem. Hierdoor kunnen we de het stroomprofiel netjes schoonmaken, is de (kwetsbare) natuur (o.a. nestjes) direct zichtbaar, zodat we deze optimaal kunnen beschermen en de vegetatie in de berm ongemoeid laten.

Onze medewerkers hebben de passende opleiding Flora & Fauna gevolgd.

Video

Nestje in beeld!

Nieuws archief