Gestart met het maaienseizoen!

Juni 2017
Om de veiligheid rondom de wegen te waarborgen, worden de wegbermen tweemaal per jaar gemaaid.

Nadat we in mei de veiligheidsronde (maaien van opgegroeid gras dat het zicht van verkeerdeelnemers belemmert) hebben afgerond, zijn wij  gestart met het maaien van bermen en taluds. Wij dragen zorg voor het gebied Wormerland. Voor deze werkzaamheden zetten wij onze trekker met Herderarm in, met daarachter de grasopvangwagen. Het gemaaide gras wordt direct in de wagen gespoten. Gezien het maaien en opzuigen in één werkgang gebeurt; draagt dit bij aan een duurzame toekomst.

Flora & Fauna
Wij zijn actief betrokken om de biodiversiteit (Flora & Fauna) binnen ons werkgebied te behouden en/of te verbeteren. Tijdens de maaiwerkzaamheden zijn wij uiterst alert op de bijzondere groei van planten en bloemen (o.a. de beschermde rietorchis). Onze werkwijze is er op gericht om de grote verscheidenheid aan Flora & Fauna te borgen zodat deze zich ongestoord verder kunnen ontwikkelen. Onze mederwerkers hebben de passende opleiding Flora & Fauna gevolgd.
Naar: ‘Bermonderhoud’.

IMG-20160529-WA0007 201506274 201506275

Het inzaaien is weer begonnen!

April 2017
Het voorjaar is aangebroken; het seizoen om gras in te zaaien!
De juiste bodem- en nachttemperaturen zorgen voor een mooi resultaat.

Wij zijn gespecialiseerd in het inzaaien van tuinen, parken en taluds.

  Lees meer…..

  20130702_112408

Nieuws archief